Regulamin

REGULAMIN SKLEPU HURTOWNIA ROLNICZA

WARUNKI OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.hurtowniarolnicza.pl pozwala na dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu. Prowadzi go firma Agro-Bis Barszcz Sp.J. , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - nr rej. 0000319721, której nadano numer identyfikacyjny NIP 8172101317 oraz REGON 180386652.

2. Ceny podawane w sklepie internetowym są podawane w złotych polskich są to ceny zawierające podatek VAT - ceny brutto. Klient ma możliwość zmiany rodzaju wyświetlanej ceny z brutto na netto poprzez wybranie odpowiedniej opcji w menu widocznym na stronie.

3. Rejestracja w sklepie przez użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia na podany przez niego adres e-mail.

4. Staramy się, aby podane informacje o każdym towarze były prawdziwe oraz kompletne. Nie możemy jednak niestety zagwarantować, że podane informacje wolne są od błędów. Ewentualne błędy nie mogą być podstawą do roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z działem odpowiadającym za obsługę sklepu. Kontakt podany jest na stronie głównej. Prezentowany katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie charakter informacyjny. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany tego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przy okazji każdych odwiedzin sklepu internetowego www.hurtowniarolnicza.pl. Dalsze korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami.

 PROCEDURA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych osobowych jest Agro-Bis Barszcz Sp.J. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Dane osobowe pozyskiwane są w celu realizacji zamówienia oraz ewidencji sprzedaży. Podmiotami uzyskującymi dostęp do danych (procesorami) są organy podatkowe, firmy kurierskie oraz operatorzy płatności.
3. Dane pozyskiwane w celu realizacji zamówienia to podstawowe dane osobowe, tj imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy, adres poczty elektronicznej.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie wycofana. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres sklep[at]agro-bis.eu
5. Nabywca ma prawo do bycia zapomnianym. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres sklep[at]agro-bis.eu

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Zakupu towaru dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku, wybranie sposobu dostawy i formy płatności a następnie potwierdzenie złożonego zamówienia. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia do czasu potwierdzenia wysłania towaru przez pracownika sklepu.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 12:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Klient jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Klient może anulować bądź zmienić takie zamówienie bądź jego część.

5. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami nie będą realizowane.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.

7. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

8. Zastrzegamy, iż z powodu chwilowego braku towaru w magazynie lub innych przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym kupującego.

9. Pana/Pani towary wysyłane są zawsze z fakturą VAT.

10. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

11. Zapisywanie zawartości koszyka dla zarejestrowanych klientów. Sklep zapamiętuje wszystkie towary dodane przez zalogowanych użytkowników do koszyka. Dzięki temu po ponownym zalogowaniu cała zawartość porzuconego wcześniej koszyka zostanie odtworzona i klient będzie mógł kontynuować zakupy. Należy jednakże pamiętać, że jeżeli przed zalogowaniem do koszyka dodany zostanie jakikolwiek towar, to po zalogowaniu poprzedni koszyk nie zostanie przywrócony.

12. Wartość złożonego zamówienia (bez kosztów transportu) nie może być niższa niż 20 zł netto.

13. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

14. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

15. Wszystkie zamówienia realizowane są na terytorium Polski. W przypadku zamówienia towaru do innego kraju naliczane są indywidualne koszty dostawy. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia jeśli dostarczenie do danego kraju nie jest w jego przypadku możliwe.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Zakupiony przez odbiorców detalicznych towar zostanie dostarczony na koszt Odbiorcy przez przewoźnika. Towar zakupiony przez odbiorców hurtowych zostanie dostarczony na ustalonych indywidualnie warunkach lub przez przewoźnika na koszt dostawcy w przypadku zamówień przekraczających kwotę 1000 zł netto.

2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przy rejestracji.

3. Paczki wysyłane i dostarczane są wyłącznie w dni robocze w przypadku odbiorców detalicznych.

4. Przesyłki dostarczane są poprzez:

   a) Fedex - przesyłka kurierska, orientacyjny czas dostawy- dwa dni.

5. Za opóźnienia w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada.

6. W przypadku dodatkowego opisywania każdej pozycji z zamówienia realizowanego na życzenie klienta doliczamy dodatkową opłatę. Opłata ta wynosi 30 zł za każdą godzinę pracy magazyniera.

7. Zamówienia do godziny 16:00 zostaną wysłane tego samego dnia. Zamówienia po godzinie 16:00  będą wysyłane najpóźniej w najbliższy dzień roboczy.

 

KOSZTY TRANSPORTU

 

Koszty transportu zawierają koszty pakowania i wysyłki towaru.

FEDEX

1. Cena jednej paczki (dotyczy przesyłek standardowych do 30 kg i wymiarach 40x40x40 cm)

 

Waga 1 paczki                    Standard                           Pobranie                   

Do 30 kg

19,00 zł brutto 20,00 zł brutto

 

W przypadku przekroczenia przez spakowaną paczkę wymiarów 40x40x40 cm lub zawierającej elementy delikatne, wykonane ze szkła, opony, koszty przesyłki ustalane są indywidualnie. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia zawierającego elementy szklane droga wysyłkową.

 

2. Cena jednej palety (dotyczy przesyłek o wadze powyżej 30 kg i wymiarach do 120x80x210 cm)

Forma Koszt
Przedpłata 150 zł brutto
Pobranie 152 zł brutto

W przypadku przekroczenia przez spakowaną paczkę wymiarów 120x80x210 , do kosztów przesyłki należy doliczyć 100 zł.

 

Agro-Bis zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu przesyłki w szczególnych przypadkach. W przypadku takiej zmiany klient zostanie o tym poinformowany.

 

Klient kupujący części o znacznych gabarytach powinien spodziewać się powiększonych kosztów transportu.

UPS (Tylko paczki standardowe mające wymiar do 40x40x40)

Waga 1 paczki                    Standard                           Pobranie                   
Do 30 kg

25 zł brutto

25 zł brutto


Bez elementów szklanych (szyb) i elementów niestandardowych. 

SPOSÓB ODBIORU

 

1. Firma kurierska FEDEX - Paczki dostarczane są pod wskazany adres. w przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w przedstawicielstwie FEDEX wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy, FEDEX zwraca przesyłkę Nadawcy.
Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu Dostawcy. Ponowne dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikających z jego zwrotu, równych kosztom dostawy.

2. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji" i przesłanie go na adres sklepu:

Agro Bis Barszcz Sp.J.
Młodochów 80
39-307 Gawłuszowice

Z chwilą pokwitowania odbioru na Odbiorcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia śladów otwierania przesyłki, prosimy nie odbierać przesyłki i jak najszybciej skontaktować się z naszym sklepem lub przyjąć towar oznaczając niezgodność na liście przewozowym jednocześnie spisując protokół uszkodzenia przesyłki na specjalnym druku udostępnionym przez kuriera a następnie złożyć reklamację do naszego sklepu. Reklamacje składane do naszej firmy będą przyjmowane wyłącznie z protokołem spisanym podczas odbioru przesyłki i podpisanym przez kuriera.

4. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

5. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

6. W przypadku odbiorców hurtowych możliwe jest indywidualne ustalenie sposobu odbioru.

 

PŁATNOŚCI

 

1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

a) ZA POBRANIEM (przy odbiorze) - zapłata gotówką kurierowi.  W tym przypadku doliczana jest opłata za pobranie, wynosząca 1 zł (Fedex).

b) PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego -    ING O. W NOWYM SĄCZU 60 1050 1722 1000 0090 8031 5527 który jest podany w momencie składania zamówienia, podając w tytule przelewu numer zamówienia. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W przypadku braku wpływu na nasze konto, zamówienie jest usuwane po 7 dniach od jego złożenia.

c) PRZELEW PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ FORMY PŁATNOŚCI W BRAMCE PŁATNICZEJ - klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia za pomocą portalu płatniczego platnosci.pl. Klient ma do wyboru:
- moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe
w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych;
- moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych
przelewów elektronicznych;
- moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący płatności bezgotówkowe
w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji
w środowisku internetowym.
Po wyborze odpowiedniego modułu klient potwierdza dokonanie przelewu. Towar wysyłany jest po potwierdzeniu przez portal płatniczy zrealizowania zapłaty.

2. Do przesyłki doliczany jest koszt transportu, którego orientacyjne wartości obliczane są automatycznie
w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru formy dostawy oraz płatności i wagi towaru.

3. Klient płacący przelewem powinien przed dokonaniem płatności skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia rzeczywistych kosztów transportu.


 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. W przypadku reklamacji należy:

a) napisać zgłoszenie reklamacyjne, opisać uszkodzenie oraz wpisać numer zamówienia,

b) wysłać towar na adres: Agro-Bis Barszcz Sp.J. Hurtownia części do ciągników, Młodochów 80, 39-307 Gawłuszowice

2. Agro-Bis przesyła reklamowany towar do producenta, a po załatwieniu reklamacji odsyła do Odbiorcy na swój koszt.

3. Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym do Dostawcy dotarła paczka z zareklamowanym towarem.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Odbiorca.

6. W razie wszelkich wątpliwości proszę skonsultować się telefonicznie (601 178 405) lub mailowo (reklamacje@agro-bis.eu)  z osobą odpowiedzialną za reklamacje - Łukasz Kołc.

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROT TOWARU

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Kupujący nie ponosi kosztu zwrotu towaru jeśli otrzymał od Sklepu przewozowy list zwrotny - wówczas koszt zwrotu ponosi Sprzedający.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy kupna w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy kupna zwracamy Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący  wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 


Kupujący odsyła do Sprzedającego zwracaną rzecz niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy kupna. Kupujący powienien zwracany towar bezpiecznie zapakować i w widocznym miejscu na przesyłce napisac "ZWROT".

Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu przesyłki. Kupujący nie pokrywa kosztu wysyłki jeśli w przesyłce otrzymał przewozowy list zwrotny i z niego skorzystał

Kupujący odpowiada  tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


 

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Jeśli chcesz dokonać zmian w zamówieniach, które złożyłeś w odstępie dwóch dni: Jeśli zamówienie złożone pierwszego dnia nie zostało zrealizowane (wysłane) do momentu skompletowania kolejnego zamówienia, na życzenie klienta przesyłamy obydwa zamówienia w jednej paczce (pobieramy opłatę pocztową tylko za jedną przesyłkę).

2. Jeśli chcesz zmienić zamówienie: Na prośbę Klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przez nas spakowane lub wysłane.

3. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Agro-Bis Barszcz Sp.J. wysyłając wiadomość email na adres: 
sklep@agro-bis.eu
  lub dzwoniąc pod numer 017 581 90 53, lub 017 581 90 36.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.hurtowniarolnicza.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.hurtowniarolnicza.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy Agro-Bis Barszcz Sp.J., producentów, dostawców lub firm współpracujących.

5. Cena w sklepie internetowym - cena produktu obowiązuje wyłącznie dla zamówień złożonych w sklepie internetowym www.hurtowniarolnicza.pl.

6. Cena ta może się różnić od cen obowiązujących w stacjonarnych punktach sprzedaży firmy Agro-Bis Barszcz Sp.J.

 


 

Katalog
Wyszukiwarka filtrów
Pzl Sędziszów
Prześlij CV!