Regulamin1. Program lojalnościowy organizowany jest przez firmę Agro-Bis Barszcz Sp.J., zwaną dalej organizatorem.
2. Program lojalnościowy, zwany dalej programem dotyczy zarejestrowanych użytkowników i wybranych grup użytkowników.
3. Użytkownicy biorą udział w programie automatycznie. Dane osobowe użytkowników nie są przetwarzane w żaden sposób aż do momentu wybrania nagrody.

4. W programie można zbierać punkty, które naliczane są automatycznie za:
     a) zrealizowane zamówienia - za każdą wydaną złotówkę netto użytkownik otrzymuje 1 punkt. Nie dotyczy to wartości kosztu dostawy. Punkty dodawane są za zamówienia złożone przez sklep internetowy.
     b) dodawanie opinii o produktach - za każdą dodaną i opublikowaną opinię użytkownik otrzymuje 5 punktów. Aby punkty za opinie były naliczone, należy oprócz gwiazdek dodać tekst opinii. 
5. Nie jest możliwa płatność punktami za koszt dostawy.
6. Nie jest możliwa wymiana zebranych punktów na środki pieniężne.
7. Jeśli użytkownik posiada więcej niż jedno konto, gdzie każde konto zarejestrowane jest na inny oddział to możliwe jest połączenie punktów. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

8. Towary w sklepie mogą posiadać indywidualnie przydzielane punkty. Większe lub mniejsze od standardowego przelicznika.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z programu lojalnościowego w dowolnym momencie.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przeliczników w dowolnym momencie.

11. Punkty można zamieniać na nagrody widoczne w panelu programu lojalnościowego.
12. W przypadku braku dokładnie takiego modelu nagrody jak na zdjęciu dostarczony zostanie produkt podobny o zbliżonej wartości.
13. Nagroda zostanie dostarczona w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych.
14. Po dostarczeniu nagrody nie ma możliwości jej zwrotu ani wymiany na inną.

15. Punkty ulegają wyzerowaniu z końcem roku kalendarzowego.
16. Punkty są ponownie naliczane od 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
17. Użytkownik nie otrzyma nagrody jeśli wartość korekt w danym roku kalendarzowym przekroczyła 5% wartości jego zakupów.
18. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych faktur wystawionych na użytkownika przez Agro-Bis Barszcz Sp.J.
Katalog
Wyszukiwarka filtrów
Pzl Sędziszów
Prześlij CV!