ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY NA JESIEŃ BIZON
Bizon

Nazwa handlowa produktu: Bizon
Nazwa posiadacza zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:  
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa
Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-109/2014
Data wydania zezwolenia: 10.07.2014
Termin ważności zezwolenia: 31.12.2016
Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 30.06.2017
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 30.06.2018
Rodzaj preparatu: Chwastobójczy
Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: diflufenikan - 100 g, penoksulam - 15 g, florasulam - 3,75 g
Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:  
Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: R50/53, niebezpieczny dla środowiska, N
Pozwolenie na handel równoległy: nie
Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania
uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
agrofag: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
termin: Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1. liścia (BBCH 11) do fazy widocznych trzech rozkrzewień (BBCH 23).
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
zastosowanie małoobszarowe: nie
Agro-Bis Barszcz Sp.J.
ul. Wolności 4a
39-300 Mielec
NIP: 8172101317
KRS:0000319721
Hurtownia:
Młodochów 80
39-307 Gawłuszowice

tel. 017 5819036
tel. 605879411
fax 17 250 21 10
e-mail: sklep@agro-bis.eu