FASTAC 100EC 100ML OWADOBÓJCZE

 

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowanej aparturą naziemną i agrolotniczą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników kłująco-ssących i gryzących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich, ozdobnych oraz w leśnictwie. Na roślinie działa powierzchniowo.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto, owies, pszenżyto jare, pszenżyto ozime

- mszyce
Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
- pryszczarek zbożowiec
Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Stosować w okresie masowego wylotu muchówek, zgodnie z sygnalizacją.
- skrzypionki
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować od początku okresu wylęgania się larw.

pszenica jara, pszenica ozima, żyto, pszenżyto jare, pszenżyto ozime
- pryszczarki kwiatowe
Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Stosować na początku fazy kwitnienia zbóż.

owies- ploniarka zbożówka.
Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Stosować na początku fazy krzewienia i po wykłoszeniu.

ziemniak

- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,08-0,1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

rzepak ozimy
- chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca- słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
- szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
- mszyca kapuściana.
Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć środkiem z innej grupy chemicznej.
- gnatarz rzepakowiec
Zalecana dawka: 0,08-0,1 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia ilość larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

burak cukrowy- drobnica burakowa
Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Opryskiwać glebę w 3-4 dni po siewie buraków.
- pchełka burakowa
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważenia pierwszych uszkodzeń.
- mszyca trzmielinowo-burakowa
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować po pojawieniu się szkodnika, ale przed wystąpieniem kolonii mszyc.groch jadalny- oprzędziki.
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
- mszyca grochowa.
Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc.
- pachówka strąkóweczka.
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków. trawy nasienne (plantacje wyczyńca łąkowego)
- paciornica wyczyńcówka, pryszczarek wyczyńcowiec.
Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Opryskiwać w 5 dni po wylocie muchówek i zabieg powtórzyć po 5-7 dniach. rośliny rolnicze
- piętnówki.
Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Stosować w terminach zgodnych z sygnalizacją.
Zalecana ilość wody: w zabiegach aparaturą naziemną 150-400 l/ha(/zalecane opryskiwanie: średniokropliste), aparaturą agrolotniczą wyposażoną w atomizery 10 l/ha. tytoń
- wciornastek tytoniowiec-wektor brązowej plamistości pomidora.
na rozsadniku
Opryskiwać rozsadę na 3-7 dni przed wysadzeniem na pole.
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 80 ml cieczy/m2 .
na plantacji
3-krotne opryskiwanie:
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 litrach wody).
1 zabieg - po wysadzeniu rozsady - 300 l cieczy/ha
2 zabieg - 21 dni po pierwszym zabiegu - 450 l cieczy/ha
3 zabieg - 42 dni po pierwszym zabiegu - 600 l cieczy/ha. chmiel
- mszyca śliwowo-chmielowa.
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
Zabieg przed kwitnieniem chmielu wykonać, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na 1 liściu wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10.
Rośliny sadownicze 
drzewa owocowe
- piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście, szkodniki minujące, miodówki, mszyce, znamionówka tarniówka, namiotnica gruszowa, owocówka jabłkóweczka, kwieciak jabłkowiec, nasionnica trześniówka, misecznik śliwowy.
Zalecana dawka: 0,15-0,18 l/ha.
Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

rośliny jagodowe
- mszyce, pryszczarki, brzęczak porzeczkowy, piłecznica agrestowa, plamiec agreściak, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, chrząszcze opuchlaków, inne szkodniki.
Zalecana dawka: 0,15-0,18 l/ha.
- przezierniki.
Zalecana dawka: 0,23 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Uwaga - truskawka - środek stosować przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych.

Rośliny warzywne (w gruncie)
 
kapustne, chrzan
- gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.
Zalecana dawka: 0,07-0,09 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Niższą z zalecanych dawek stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.
- mszyca kapuściana.
Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć środkiem z innej grupy chemicznej.
- chowacze łodygowe i pchełki na rozsadniku kapusty.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się chrząszczy. 
pomidor
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
groch
- oprzędziki.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
- mszyca grochowa.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc.
- pachówka strąkóweczka.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
- wciornastki.
Zalecana dawka: 0,07 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
cebula, por
- wciornastki.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
- chowacz szczypiorak.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Zabieg wykonać w fazie 2-3 liści, po wystąpieniu chrząszczy.
- wgryzka szczypiorka.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie wylęgania się gąsienic. 
bób
- oprzędziki.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
- strąkowiec bobowy.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanów i powtórzyć zabieg po 10-15 dniach.
- mszyca trzmielinowo-burakowa.
Zalecana dawka: 0,09 l/ha.
Opryskiwać przed kwitnieniem w początkowym okresie nalotu szkodników.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Rośliny warzywne (plantacje nasienne)
- zmieniki.
Zabieg wykonać wcześnie rano dopóki owady są mało ruchliwe. 
cebula, koper ogrodowy, marchew, pietruszka
Opryskiwać w okresie kwitnienia 20-25% kwiatostanów. 
fasola
Opryskiwać w okresie nalotu pluskwiaków od początku formowania się pąków kwiatowych. 
ogórek gruntowy
Opryskiwać po zauważeniu nekrotycznych plam na najmłodszych liściach.
Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Rośliny warzywne (pod osłonami) 
pomidor, ogórek, papryka, oberżyna
- mszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe.
Zalecane stężenie: 0,015% (15 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin. 
pieczarka
- muchówki.
Zalecana dawka: 2 ml środka na 100 m2 powierzchni.
Środek stosować do: odparowywania sulfuratorami, opryskiwania powierzchni ścian i konstrukcji grzęd używając pulsacyjnych wytwornic do aerozoli. 
Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)
- wciornastki.
Zalecane stężenie: 0,025-0,05%. (25-50 ml środka w 100 litrach wody).
- mszyce, gąsienice zjadające liście i inne owady szkodliwe.
Zalecane stężenie: 0,015-0,02%. (15-20 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: w gruncie 600 l/ha, pod osłonami 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin. 
Rośliny zielarskie
- gąsienice, chrząszcze, mszyce, zmieniki i inne owady szkodliwe.
Zalecane stężenie: 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600-1000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji. 
Leśnictwo starsze drzewostany
- brudnica mniszka oraz osnuja gwiaździsta, zasnuje i larwy innych owadów żyjące w oprzędach.
Zalecana dawka: 0,075-0,1 l/ha.
- boreczniki, strzygonia i inne gąsienice szkodliwych motyli
Zalecana dawka: 0,06-0,075 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Do zabiegów agrolotniczych stosować środek zmieszany ze środkiem pomocniczym Ikar 95 EC lub Dedal 90 EC w dawce: 0,7-1 l/ha z dodatkiem wody w ilości 1,3-2 l/ha.
- szeliniak sosnowiec i inne ryjkowce.
Zalecane stężenie: 0,5-1,0% (500-1000 ml środka w 100 litrach wody).

Środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce stałe lub opryskiwać rośliny aparaturą naziemną używając 50-100 l cieczy/ha. 
Do zabezpieczania surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych
Zalecane stężenie: 0,3-0,5% (300-500 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 5 l cieczy użytkowej na m3 drewna.
Środek w wyższym stężeniu stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. 
UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. Zabiegi należy przeprowadzić wczesnym rankiem lub w godzinach wieczornych. O ile zabieg musi zostać wykonany w ciągu dnia, dokonujemy go jedynie w dni pochmurne
i chłodne.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza kłująco-ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
4. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek. 5. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula, goździk) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
6. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
. Na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
. Kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
. W miejscach gdzie pszczoły mają pożytek a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
OKRES PREWENCJA DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
48 godzin.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
. pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto, owies, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, burak cukrowy, groch jadalny, tytoń, chmiel, drzewa owocowe, rośliny jagodowe, rośliny warzywne w gruncie (kapustne, chrzan, pomidor, cebula, por, bób), rośliny zielarskie 7 dni
. rzepak, gorczyca, zmieniak 14 dni
. pomidor, papryka, ogórek pod osłonami, oberżyna 3 dni
. pieczarka 2 dni
. truskawka, trawy nasienne, rośliny warzywne (plantacje nasienne), rośliny ozdobne, leśnictwo – nie dotyczy

Agro-Bis Barszcz Sp.J.
ul. Wolności 4a
39-300 Mielec
NIP: 8172101317
KRS:0000319721
Hurtownia:
Młodochów 80
39-307 Gawłuszowice

tel. 017 5819036
tel. 605879411
fax 17 250 21 10
e-mail: sklep@agro-bis.eu