ANEKS SX 50SG CHWASTY JEDN.+trend 120G
Środek chwastobójczy w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.
Udostępnij:

Do stsosowania przez użytkowników profesjonalnych!
ANEKS SX 50 SG

OPIS DZIAŁANIA 

Środek chwastobójczy w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Srodek chwastobójczy w formie granul sporządzonych w technologii SX, która zapewnia ich całkowitą jednorodność i rozpuszczalność.
Jest herbicydem zawierającym substancje aktywne o działaniu systemicznym. Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Pełen efekt zwalczania chwastów widoczny jest po co najmniej 40 dniach. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Aneks SX 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Chwasty wrażliwe np.: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (do fazy 5 okółków), rumian polny, tasznik pospolity.
Chwasty odporne np.: powój polny, skrzypy.
ZAKRES STOSOWANIA 

ROŚLINY ROLNICZE
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37).
Zalecana dawka: 120-150 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na
100 l wody)
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów wystepujacych w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
Z uwagi na ryzyko pojawienia się odporności niektórych gatunków chwastów na związki sulfonylomocznikowe zaleca się aby środek stosować tylko jeden raz w sezonie uprawy danej rośliny. Należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża i kukurydzę.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. Technologia SX pozwala na skrócenie procedury mycia opryskiwacza o 75%, a także zmniejszenie ilości wody o 80% w porównaniu do herbicydów sulfonylomocznikowych w formulacjach WG lub WP. Ponadto podczas mycia opryskiwacza nie ma konieczności stosowania środków myjących zawierających podchloryn sodowy.

 

 

Kupujący ten produkt kupili również...

Katalog
Wyszukiwarka filtrów
wf-filter-logotyp
Prześlij CV!