Agro-Bis Barszcz Sp.J.
Hurtownia części do ciągników
i maszyn rolniczych

Młodochów 80
39-307 Gawłuszowice

tel. 017 8886666
tel. 017 5819036
e-mail: sklep@agro-bis.eu
Gadu-gadu: 37095361

Sprzedaż detaliczna i hurtowa części do ciągników i maszyn rolniczych

ATLANTIS 0,5L+0,5LACTRIOB ZBOŻA

Kod produktu: ŚRO000015
ATLANTIS 0,5L+0,5LACTRIOB ZBOŻA
Dostępnośćśrednia
Cena101.39 PLN
Waga:0.600 [kg]
Ilość szt
Udostępnij
Ocena
0.00 / 5 (0 głosów)
Dodaj do przechowalni Zapytaj o produkt Poleć znajomemuPorównaj Wydrukuj
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście w mniejszym
stopniu poprzez korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie
rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2-3 liści.
Widocznymi objawami działania środka są: wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu pierwszych
kilku dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne zamieranie
roślin. Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.
Chwasty wrażliwe np: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, mozgi, owies
głuchy, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy
rzepaku, stokłosy, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne,
wiechlina roczna, wiechlina zwyczajna, wyczyniec polny, życice
Chwasty średnio wrażliwe np: mak polny, mlecz polny, niezapominajka polna, przetaczniki.
Chwasty odporne np: perz właściwy, przytulia czepna, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące
się, pozostałe chwasty dwuliścienne.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści do końca wegetacji lub wiosną po rozpoczęciu wegetacji
roślin do początku strzelania w źdźbło.
Środek stosować tylko łącznie z adjuwantem (środek wspomagający) Actirob 842 EC lub Olbras
88 EC w dawce:
1. Zalecenia ogólne
- pszenica ozima, pszenżyto ozime
Atlantis 04 WG 0,15-0,4 kg/ha + Actirob 842 EC 0,5-1 l/ha lub Olbras 88 EC 0,5-1 l/ha.
- żyto
Atlantis 04 WG 0,15 kg/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha lub Olbras 88 EC 1 l/ha.
Wyższą dawkę adjuwanta stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów to jest
kiedy wystąpi susza, niskie temperatury lub niska wilgotność powietrza.
2. Zalecenia szczegółowe
Do zwalczania miotły zbożowej stosować:
Atlantis 04 WG 0,15 kg/ha + Actirob 842 EC 0,5-1 l/ha lub Olbras 88 EC 0,5-1 l/ha.
Do zwalczania wrażliwych chwastów dwuliściennych stosować:
Atlantis 04 WG 0,2 kg/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha lub Olbras 88 EC 1 l/ha.
Do zwalczania chwastów dwuliściennych średnio wrażliwych stosować
Atlantis 04 WG 0,25-0,35 kg/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha lub Olbras 88 EC 1 l/ha.
Do zwalczania wyczyńca polnego jesienią stosować
Atlantis 04 WG 0,3-0,35 kg/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha lub Olbras 88 EC 1 l/ha.
Do zwalczania wyczyńca polnego, wiechliny rocznej i wiechliny zwyczajnej wiosną stosować:
Atlantis 04 WG 0,25-0,3 kg/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha lub Olbras 88 EC 1 l/ha.
Do zwalczania owsa głuchego i gatunków mozgi stosować
Atlantis 04 WG 0,35-0,4 kg/ha Actirob 842 EC 1 l/ha lub Olbras 88 EC 1 l/ha.
Do zwalczania gatunków stokłosy i gatunków życicy stosować
Atlantis 04 WG 0,4 kg/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha lub Olbras 88 EC 1 l/ha.
Celem rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów dwuliściennych wiosną po
ruszeniu wegetacji stosować łącznie ze środkiem Sekator 6,25 WG lub Grodyl 75 WG
Atlantis 04 WG 0,15-0,3 kg/ha + Sekator 6,25 WG 0,2-0,3 kg/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha
lub
Atlantis 04 WG 0,15-0,3 kg/ha + Grodyl 75 WG 20-40 g/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha.
UWAGA
W zalecanych zakresach dawek środka Atlantis 04 WG, wyższe dawki stosować, gdy chwasty
występują w większym nasileniu i /lub w starszych fazach rozwojowych.
Jesienią środek stosować przed zatrzymaniem wegetacji chwastów (środek jest pobierany i
przemieszczany tylko w rosnących roślinach). Jeżeli wiosną spodziewane są masowe wschody
chwastów jednoliściennych wtedy środek zastosować wiosną (środek działa skuteczniej).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, gdy jesienią zastosowano do 0,3 kg
środka na hektar po wykonaniu orki (na głębokość 25 cm) wiosną można uprawiać zboża jare,
groch, kukurydzę, lucernę, gdy środek zastosowano wiosną po wykonaniu orki można uprawiać
zboża jare.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do
konsumpcji): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
- przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem
w innych roślinach niż zalecane
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi
popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
SRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09
Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45
Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97
Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08
Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46
Dodaj własną opinię
Ocena:
Ocena 0.00 (0 głosów)

Opinia:
Podpis:
Kupujący ten produkt kupili również...
Kupujący ten produkt kupili również...
Kod produktu: 4663899/0
Cena 5.23PLN
Kod produktu: 300C
Cena 14.76PLN
Kod produktu: 5041952/0
Cena 44.59PLN
Twój koszyk jest pusty
Cena netto/brutto
 
Wyszukiwarka filtrów
wf-filter-logotyp
Kod produktu: NRG
Cena 1.24PLN
Kod produktu: 4237032/11
Cena 0.43PLN
Nasi Partnerzy

opek2

logo_dhlpayu

Opinie o sklepie
Opineo.pl
Nick: Krzysztof, dodano: 16 września 2014 | 19:48
sklep internetowy: Hurtownia Rolnicza
Jakość bdb.
Przeczytaj opinię
Nick: andrus, dodano: 16 września 2014 | 09:56
sklep internetowy: Hurtownia Rolnicza
wszystko w jak najlepszym porządku sklep godny polecenia
Przeczytaj opinię
Nick: regina, dodano: 16 września 2014 | 08:38
sklep internetowy: Hurtownia Rolnicza
Bardzo dobre podejście do klienta, szybki i bezproblemowy przebieg transakcji
Przeczytaj opinię
Maszyny Rolnicze

Wpisz szukane słowo

Szukaj w kategorii

Szukaj

Maszyny rolnicze pomaga kupić serwis ogłoszeniowy Tabor24.pl.

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Wszelkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.